Zintuigelijke waarnemingen worden continu en in steeds toenemende mate beinvloedt door onder andere hoogfrequente elektromagnetische straling en laagfrequente elektrische velden. In wetenschappelijke kringen, in de milieugeneeskunde, bouwbiologie en homeopathie worden deze aangeduidt als ‘Elektrosmog’, ‘Dirty Power en ‘Dirty Electricity’. Onze hoormatige waarnemingen veranderen daardoor dermate dat we muziek anders ervaren en beleven: minder muzikaal, ruimtelijk, dynamisch en minder life. De impact ervan is, ook naar eigen ervaring, groot te noemen. Iedereen is er min of meer door betroffen.

Verantwoordelijk voor de alsmaar toenemende Elektrosmog-belasting zijn vooral UMTS-, WiFi, Bluetooth communicatie-apparatuur, o.a. smartphones, tablets, laptops, computers, dect-telefoons, smart-tv’s en routers, UMTS-masten, nu ook al met WiFi-uitgeruste auto’s, geschakelde voedingen en dimmers.
De effecten op wat we hoormatig waarnemen zijn zeer significant te noemen.
Sommige stralingsbronnen zijn zelfs direct of indirect schadelijk voor de gezondheid.

Een toenemend aantal stralingsbronnen kan niet (meer) worden verwijderd, maar de effecten op zintuigelijke waarnemingen kunnen worden verminderd of geëlimineerd door middel van het afschermen, filteren, aarden en/of bio-informeren van straling. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren of herstellen van de bio-energetische balans en strukturen in een mens en het verlagen van de Elektrostress* door de Elektrosmog-inwerking op het zenuwstelsel en de hersenen, en daardoor het gehoor.

Het omvangrijke producten-palet van Vortex HiFi is speciaal ontwikkeld om de vele Elektrosmog-effecten vanuit o.a. (personal) audio-, video-, computer-, streaming-apparatuur, wifi- en bluetooth-applicaties en andersoortige elektronische apparaten te onderdrukken en/of voorkomen. Het Vortex-programma omvat hiervoor Ground Optimizers – Power Optimizers – Nano Shield Plugs – A.I.O.-Caps, Ronden, Pyramiden en Donuts – 2D-Chips – Nano Shield Cables.

Met ingang van 1 oktober 2017 is Daluso de vertegenwoordiger voor Vortex HiFi in de Benelux – Het vergde veel studie om de ware betekenis en inlvoeden van Elektrosmog en de veelzijdige bijdragen van Vortex HiFi te leren kennen en ervaren. De resultaten van het conceptmatig toepassen van Vortex HiFi zijn indrukwekkend goed. Ook in kleine zeer betaalbare HiFi-sets bereikt men met Vortex HiFi zeer mooie, bijzondere muzikale resultaten, die veel duurdere HiFi-sets zonder Vortex HiFi hoogstwaarschijnlijk kunnen doen verbleken in hun performance zonder Vortex HiFi.
Zelf noemen we Vortex HiFi een absolute Game Changer met alleen maar goede winnaars en zeer betaalbaar.

Harmonix Tuning, dat we al een tiental jaren vertegenwoordigen blijft onverminderd hoogwaardig zijn werk doen, ook in combinatie met Vortex HiFi. Harmonix Tuning pakt in alle situaties geluidverstorende resonanties aan, terwijl Vortex HiFi de hoormatige invloeden van Elektrosmog, Dirty Power en Dirty Electricity voor zijn rekening neemt.

Vortex HiFi zal alleen verkrijgbaar zijn bij een selecte en competente groep van inhoudelijk vakkundig dealers die toegewijdt en adekwaat kunnen adviseren en ondersteunen.

 

Net als bij Harmonix Tuning gaat het gewoon maar om één ding, en dat is het muziekgenot met het authentieke geluid. We willen en gaan niemand belasten met allerlei ondoordringbare en onsamenhangend-ogende verklaringen over de werking van de verschillende Vortex-producten.
Het is alleen belangrijk om te weten waar en welke Vortex-producten worden toegepast, en wat er in de eerste 72 uur tot 6 weken hoorbaar gaat gebeuren. De handleiding van elke product geeft voldoende uitleg hierover.
In de eerste uren hoor je het geluid eerst slechter worden, daarna wordt het rap veel beter.

Conceptmatig stelt het Vortext-programma je in staat om van start te gaan met een klein of een groter budget. De uitkomst van elke route zal steeds dezelfde zijn.

 

Vortex HiFi – je hoort beter, en je voelt je beter. Een wereld van verschil!

 

*) ✭✭✭✭✭ Boek: (Zeer interessant! Een aanrader om te lezen.)
Elektrostress en Gezondheid – Invloed van elektriciteit en zenders
Prof. Dr. Ir. Michiel Haas en Henk Wever, Msc.
ISBN 978-90-74510-99-8

Vorige berichtHarmonix RF-999Million
there is nothing alike
Volgende berichtBlackNoise - een kleine anekdote.

Laat een reactie achter

Uw naam verplicht

Uw website